Menu

Onstaansgeschiedenis

Café de Bonte Koe herbergt een aantal fraaie tegeltableaus met landelijke taferelen, waarschijnlijk uit het laatste decennium van de negentiende eeuw. De wanden zijn een mengeling van Jugendstil en Haagse school. De signatuur laat zien dat de tegels zijn vervaardigd door tegelfabrikant ‘Holland’ (Utrecht, 1893-1918). Volgens ze zijn aangebracht door een slager die hier zijn slagerij wilde vestigen. 19de-eeuwse kaarten laten de bouwgeschiedenis van het pand zien. In 1830 waren het nog twee panden, waarvan de rechter het bezit was van ijzerkoopman Kling. In de 60 jaar daarna zijn beide panden samengevoegd met de ernaast gelegen panden aan de Hooigracht. Deze waren in 1830 eigendom van twee tappers. Rond 1890 is het huidige woon-winkelpand ontstaan. Een foto uit het einde van de negentiende eeuw laat zien dat er toen een meubelmaker- of handelaar gevestigd was. De eerder genoemde slager kwam daarna. Zijn tegeltableaus sieren nu het café en zullen binnenkort worden gerestaureerd.

Ontstaan Café De Bonte Koe

De inrichting van De Bonte Koe is dus gemaakt voor een slagerij die er nooit gekomen is. De reden daarvan is niet te achterhalen. Bij de stadhuisbrand van 1929 zijn alle betreffende gegevens verloren gegaan. Verhalen zijn er wel. Over de slager die aan zijn dure inrichting failliet ging; of, romantischer, die op een kasteleinsdochter verliefd werd, en liever bier ging verkopen dan worst. Zeker is alleen dat er in de late negentiende eeuw al een café was gevestigd. De bestemmingswisseling heeft ervoor gezorgd dat het interieur de tijd redelijk ongeschonden is doorgekomen. Een compleet interieur met tegelwanden van deze omvang en kwaliteit is in Nederland zeldzaam.